Missie & Visie

Missie & visie

Schoonmaak Solutions wilt haar bedrijven en onze klanten verrassen! We willen dat u ziet dat onze medewerkers zijn langs geweest, we willen dat u bij binnenkomst een frisse geur ruikt , dat u glimlacht als u onze medewerker ziet aankomen, omdat u er dan weer gerust op bent dat het goed zal komen. En of het nu die vaste medewerker is of haar vervanger, u weet dat het goed komt. Afspraken worden nagekomen, er wordt naar u geluisterd en met u meegedacht en bovenal wordt er duidelijk en vriendelijk gecommuniceerd door medewerkers die trots zijn op hun vak en op wat ze dagelijks presteren.

Schoonmaak Solutions heeft voor haar medewerkers een kader geschapen waarin respect en aandacht voor elkaar als medewerker en collega prioritair zijn

Wij zijn ervan overtuigd dat we anno 2019 niet kunnen ondernemen zonder bijzondere aandacht voor onze Maatschappij en het Milieu. Het is ook daarom dat u van ons mag verwachten dat al onze bedrijven zich verbinden om de wettelijke regels te respecteren en te eerbiedigen. Of het nu gaat om het correct volgen van onze CAO, het werken aan het mobiliteitsprobleem of de ondertekening van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).Wij voeren uit wat u van een “Professional” mag verwachten.

De belangrijkste schakel in dit alles zijn onze medewerkers, onze collega’s. Als zij het bij ons naar hun zin hebben dan zullen ze ook bereid en in staat zijn om voor u “onze klant” een hogere prestatie neer te zetten. Deze overtuiging zorgt ervoor dat bij de bedrijven van Schoonmaak Solutions de aandacht voor onze mensen het allerbelangrijkste is. Schoonmaak Solutions organiseert jaarlijks een medewerkers-tevredenheids-onderzoek. We meten de tevredenheid en polsen naar suggesties om zaken beter aan te pakken in de toekomst. Deze info gebruiken we om ons personeelsbeleid bij te sturen!

Het lijkt eenvoudig en……..eigenlijk is het dat ook! Respect, aandacht en op tijd een compliment doen wonderen. Als deze factoren oprecht aanwezig zijn, dan ben je met elkaar in staat om bergen te verzetten. Dat is onze ambitie, dat is onze missie! Met elkaar dagelijks onze klanten verrassen hen tevreden stellen en er op die manier voor zorgen dat ons bedrijf zich verder kan ontwikkelen en uitbreiden.