MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is 'een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbeteringen op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door systematisch economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dat proces

Voor Schoonmaak Solutions betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dat wij, naast het streven naar groei en rendement, ook oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Daarnaast houden wij rekening met het effect dat wij met onze activiteiten hebben op het milieu. Deze duurzame houding staat niet op zich maar is verweven in het geïntegreerd SQE-managementsysteem (VCA** 2008/05, ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004). In de ‘Mission Statement’ en het ‘Veiligheids- en Milieubeleid’ wordt deze duurzame visie duidelijk vertaald. Bij MVO staan de drie P’s centraal: People, Planet en Profit. Wij beseffen dat wij medeverantwoordelijk zijn voor het behoud van onze aarde.

Goede schoonmaak is per definitie al duurzaam!

Als uw gebouw op een professionele wijze wordt onderhouden en schoongemaakt, verlengt dat de levensduur van uw gebouw (planet en profit) en in een goed schoongemaakt gebouw zijn de werkomstandigheden voor uw mensen prettig en hygiënisch (people).

Wij leggen onszelf concrete doelstellingen op en werken jaarlijks aan een verdere verdieping binnen het MVO.

Actuele thema’s zijn:

  • Microvezelmethode
  • Schoonmaak
  • 100% ecologische producten
  • Gescheiden bedrijfsafval
  • Vergroening wagenpark
  • Reductie papierverbruik
  • uitdaging MVO